VMV / Materiaalin valinta / Rasitustyypit / Korroosio

space.gif (1K)

space.gif (1K)

Jännitesarja

Taulukko: Metallin jalous kasvaa taulukossa alaspäin mentäessä.

Metalli Jännite-ero
Calomel-elektrodiin nähden (V) 20°C
lämpötilassa merivedessä
Magnesium -1,45…-1,5
Sinkki -0,97…-1,02
Beryllium -0,94…-1,0
Alumiini -0,77…-1,0 -0,7…-0,73
Cadmium  
Hiiliteräs -0,65…-0,7
Harmaa valurauta -0,6…-0,67
Vähän seostettu teräs -0,56…-0,63
Austen. Ni-valurauta, 18-25Ni -0,44…-0,54
Al-pronssi 85-93Cu + 6-8Al -0,33…-0,41
Laivastomessinki, punamess. 60-80Cu + Zn -0,3…-0,39
Tina -0,32…-0,35
Kupari -0,29…-0,36
Pb-Sn-seos 50+50% -0,27…-0,34
Amiraalimessinki, Al-mess. 70-76Cu + Zn + 1 Sn tai 2Al -0,25…-0,34
Mangaanipronssi 55-56Cu + 36-42Zn + 1,5Mn + Sn, Al, Ni -0,25…-0,31
Piipronssi 95Cu + 1Mn + 3-4Si -0,23…-0,27
Tinapronssi 86-90Cu + 4Zn + 6Sn + 1,5Pb + Ni -0,22…-0,30
Ruostumaton martensiittinen teräs 12-14Cr (Type 410) -0,23…-0,34
Nikkelihopea 65Cu + 25Zn + 10Ni -0,22…-0,27
90-10 Kuparinikkeli 90Cu + 10Ni -0,20…-0,28
80-20 Kuparinikkeli 80Cu + 20Ni -0,19…-0,27
Ruostumaton teräs 16-18Cr (Type 430) -0,18…-0,23
Lyijy -0,18…-0,24
70-30 Kuparinikkeli 70Cu + 30Ni -0,16…-0,23
Ni-Al-pronssi 80Cu + 9Al + 5Ni -0,13…-0,21
Ni-Cr-seos 76Ni + 16Cr (Alloy 600) -0,12…-0,16
Hopeamessinki -0,1…-0,2 Nikkeli 99Ni -0,1…-0,2
Hopea -0,1…-0,16 Ruostumaton austeniittinen teräs 18Cr + 8Ni (Type 304, 321) -0,06…-0,1
Ni-Cu-seos Monel 63-70Ni + 30Cu (+3Al) (Alloy 400(K500)) -0,02…-0,12
Ruostumaton austeniittinen Mo-teräs 18Cr + 12Ni + 2,5Mo (Type 316) +0,02…-0,08
Alloy 20 30Cr + 20Ni + 3,5Cu + 2,25Mo +0,06…-0,03
Ni-Fe-Cr-seos 42Ni + 22Cr + 3Mo + 2Cu + 30Fe (Alloy 825) +0,04…-0,01
Ni-Cr-Mo-Cu-Si (Hastelloy B) +0,02…0
Titaani +0,06…-0,05
Ni-Cr-Mo-teräs 62Ni + 17Cr + 15Mo (Hastelloy C) +0,1…-0,02
Platina, kulta, grafiitti +0,3…+0,24


 


Sivulla olevaa aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman kirjallista lupaa .
Sivuilla olevaa aineistoa saa käyttää maksuttomaan opetukseen ja opiskeluun.
© Copyright Tampereen teknillinen yliopisto Materiaaliopin laitos
2001, 2002, 2003, 2004, 2005